Kompetenču izglītība – labais piemērs un bailes.

Mana meita šodien kosmosa tēmas ietvaros apmeklēja Baldones observatoriju. Visu mēnesi viņa bērnudārzā ir zīmējusi, līmējusi, veidojusi no māla, runājusi, filmas skatījusies, kārtojusi planētas mūsu Saules sistēmā. Esmu līdz aizkustinājumam pārsteigta, ka mūzikas skolotāja ir radījusi pat dziesmu ar astoņiem pantiņiem par katru planētu. Un šodien, tēmas izskaņā, viņa kopā ar draugiem no grupiņas spēja atbildēt uz visiem gides uzdotajiem jautājumiem, uz kuriem reizēm atbildes nezinot pat 6.klases skolēni.

IMG_2020-02-26

Šis ir ievads lielai un sāpīgai tēmai – kompetenču izglītība un projekts Skola2030.

Mums ir paveicies, jo meita iekļuva grupiņā, kas piedalījās pilotprojektā, un kuras audzinātājas aktīvi sāka mācīties jau pirms trim gadiem. Mums ir paveicies ar PII “Avotiņš” direktori Baibu Jurisoni, kura grib un dara lietas dziļi un pamatīgi. Direktori, kura prot gan iesaistīt vecākus, gan mobilizēt pedagogus, gan piesaistīt finanšu līdzekļus, lai tiektos uz galveno mērķi – zinātkārs un prasmes apguvis bērns. Kad piedalos vecāku padomes sapulcēs, es redzu, cik milzīgu darbu viņi ir ieguldījuši, lai es šodien varētu rakstīt šo pieredzes stāstu par mana bērna kosmosa zināšanām. Jo mums ir paveicies ar bērnudārzu. Es redzu atvērtu vidi un jūtos uzklausīta, un tas dara mani kā vecāku ieinteresētu palīdzēt, uzlabot un iesaistīties.

Bet man ir ārkārtīgi skumji, ka nākošajā mācību gadā mana meita aizies uz skolu, aizies pirmajā klasē, kur viņai kompetenču izglītību piedāvās skola, kurai ir bijis tieši tik naudas, lai katru skolotāju aizsūtītu uz vieniem pilnas dienas kursiem. Mana meita, tik daudz apguvusi pašmācīšanās prasmju, tiks iesēdināta skolas solā, kur viņai tiks piedāvāts izglītības saturs pēc “jaunās metodes”, par kuras nepieciešamību skolotājs ir skeptisks un iespējām maz-informēts.

Es, protams, saprotu, ka ar laiku mēs visi pieradīsim pie jaunās reformas. Vecāki iemācīsies spēt līdzdarboties. Pedagogi sapratīs, ko no viņiem gaida, iemācīsies sadarboties un atradīs šajā atbalstošu vidi strādāt ar bērnu daudzpusīgi. Vadība spēs atvērt durvis sadarbībai. Un arī bērni piemērosies un apgūs izglītības standartos iekļauto vielu. Ar laiku. Un ir ļoti skumji, ka tieši šobrīd ir “tas laiks”, kad mani bērni sāk iet skolā. Tieši šobrīd, kad viņiem vajadzētu apgūt visas pamatprasmes, iemācīties reizrēķinu, glīti rakstīt un izprast lasīta teksta galveno domu, iemācīties atbildības sajūtu, skolas kārtību un atrast sevi skolā kā iespēju augt un attīstīties, tieši šobrīd skolotāji tiks iespiesti spīlēs starp “kā lai iemāca visu vielu” un “kā lai sadarbojas ar citu mācību priekšmetu pedagogiem”. Ir skumji. Un mazliet bailīgi. Cik lielu atbildību par izglītību valsts šobrīd uzliek uz ģimenes pleciem.

Es nezinu, par ko izaugs mani bērni. Es arī nezinu, cik svarīgi šobrīd ir zināt, piemēram, visas ap Sauli riņķojošās planētas pēc kārtas. Bet ir tik brīnišķīgi, ka tajās atvērtajās dvēselītēs kāds izraisa interesi par dažādām vispasaulīgām lietām. Es zinu, ka svarīgi ir iemācīties atbildības sajūtu gan pret citiem, gan arī pret sevi, svarīgi ir veidot izpratni par savu veselību un veidot priekšstatus par to, kas interesē. Un vismaz to es varu censties mācīt ģimenē. Un es ļoti, ļoti ceru, ka ķīmijas eksperimentus man nebūs jātaisa mājās un, lai iemācītos valodu, bērns uz visu vasaru jāsūta uz nometni Anglijā.

One thought on “Kompetenču izglītība – labais piemērs un bailes.

  1. Bet tad vajag izvēlēties skolu,kurā ir kompetenču izglītība jau gadiem. Baložu skola noteikti tāda nav un nebūs vēl kādu laiku, diemžēl. Domājam par saviem bērniem un ieguldāmo tajos izvēloties labu skolu.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s