5 mīlestības valodas bērniem /Gerijs Čepmens, Ross Kempbels/

IMG_2019-04-09

“Bērnu audzināšanā viss ir atkarīgs no mīlestības saiknes starp vecākiem un bērnu. Tikai bērns, kas jūtas patiesi mīlēts un aprūpēts, var kalnus gāzt. Tu vari patiešām mīlēt savu bērnu, taču viņš nejutīsies mīlēts, kamēr nebūs to izjutis – kamēr tu nerunāsi mīlestības valodā, kas viņam vēsta par tavu mīlestību.”

Tiem, kas vēl nav pazīstami ar Gerija Čepmena piecām mīlestības valodām, ieskicēšu, ka tās ir sekojošas:

 • apliecinājuma vārdi,
 • praktiskā palīdzība,
 • dāvanas,
 • saturīgi kopā pavadīts laiks,
 • pieskārieni.

Ja esat kādu šī autora darbu lasījuši, tomēr ir vērts pārlasīt šo grāmatu, kas ļoti orientēta tieši uz bērniem – gan minētie piemēri, kas norāda uz bērnu svarīgākajām mīlestības valodām, gan ieteikumi, kā vecākiem rīkoties, lai bērns uztvertu konkrēto mīlestības valodu, ļauj skaidrāk apzināties, kā patiesi mīlēt bērnu tā, lai viņš to jūt. “Mīlestība ir visu pārējo bērna vajadzību saskarpunkts.”

Tomēr, kas būtiskāk, – šī grāmata uzsver, cik ļoti nepieciešams ir mīlestību bērnam dāvāt ikkatrā veidā. Ja pieaugušam cilvēkam jau ir izveidojusies sava veida mīlestības uztveres hierarhija, tad bērns ir ļoti egocentriska būtne, un nesavtīgi pieprasīs, lai mēs viņu mīlētu pēc iespējas dažādāk :). Tieši tāpēc bērnam noteikt viņa galveno mīlestības valodu ir ļoti sarežģīts uzdevums, lai arī katrā nodaļā tiek ieskicēti izteiksmes un izturēšanās veidi, kas liecinātu par konkrētās mīlestības valodas svarīgumu. Autors sava bērna iepazīšanai iesaka novērošanas tehniku:

 • Novērot, kādā veidā bērns pauž mīlestību vecākiem
 • Novērot, kādā veidā bērns pauž mīlestību citiem (skolotājiem, draugiem)
 • Ievērot, ko bērns lūdz (prasa, jautā) visbiežāk – komentārus par savu veikumu, dāvanas, samīļošanos, pasaciņu utml.
 • Ievērot, par ko bērns visbiežāk sūdzas
 • Piedāvāt bērnam izvēlēties starp divām iespējām, kas apzināti ņemtas no dažādām kategorijām (izcepsim kūciņu (praktiskā palīdzība) vai palasīsim kopā grāmatiņu (kopā pavadīts laiks))

Man personīgi visatbilstošākā šķiet aprunāšanās tehnika, kas piedāvā uzzīmēt vai uzrakstīt tos veidus, kādos vecāki bērnu mīl. Un pēc tam izpildīt arī autora pievienoto testu speciāli bērniem izstrādāto “mīlestības valodu noslēpumu spēli”. Domāju, ka ar šo lieliski tiks galā gan mans tikko astoņgadnieks, gan piecgadniece. Un ja arī es neuzzināšu, kāda ir viņu galvenā mīlestības valoda, tad noteikti iepazīšu viņus tiktāl, ka spēšu saprast, kas kādā situācijā viņiem šķiet būtiskāks.

Šai grāmatā mani uzrunāja arī nodaļa par disciplīnu un sodiem. “Daudzi sliktas uzvedības gadījumi bērnībā ir mēģinājumi vairāk laika pavadīt kopā ar māmiņu vai tēti. Pat negatīva uzmanība bērnam šķiet vērtīgāka nekā vispār nekāda uzmanība.” Lai arī bieži tekstā tiek pieminēti miesas sodi, vecāku “ārdīšanās”, kliegšana, gribētu ticēt, ka tā vairāk ir amerikāniskā norma, ne mūsējā. Tomēr ir vērts uzzināt autora piedāvātos piecus sekojošus punktus bērna uzvedības uzraudzībai:

 1. lūgums
 2. komandas
 3. viegla fiziska kustība (pavirzīšana)
 4. sods
 5. rīcības modeļa pārveide

Sirdi plosoša ir apakšnodaļa “Mīlestība: pirms un pēc soda”, kas apraksta, kā mums visiem vajadzētu mācēt sodīt bērnus – apkampt, samīļot, teikt atzinīgus vārdus (lietot bērna galveno mīlestības valodu), tad piemērot sodu (“man jādara kaut kas patiešām grūts … un par noteikumu pārkāpšanu man tev jāpiemēro sods”) un pēc tam vēlreiz apliecināt bērna mīlestības valodā, cik svarīgs viņš vecākam ir. “Vai esi redzējis bērnu, kas ir patiesas nožēlas pilns par savu rīcību un pēc tam pieredzējis vecāku piedošanu? Tā ir reta un neaizmirstama pieredze. Mīlestība, kas plūst no bērna sirds ir bezgalīga.”

Autoram ir vairāki izdevumi par mīlestības valodām. Pirmais “Piecas mīlestības valodas” ir izdots 10 miljonos eksemplāru visā pasaulē. Latviski izdotas ir četras grāmatas: “Piecas mīlestības valodas”, “5 mīlestības valodas bērniem”, “5 mīlestības valodas pusaudžiem” un “5 mīlestības valodas, grāmata vīriešiem”.

Mans komentārs par grāmatu vīriešiem šeit: 5 mīlestības valodas, grāmata vīriešiem

Vairāk informācijas var atrast oficiālā mājas lapā www.5lovelanguages.com

One thought on “5 mīlestības valodas bērniem /Gerijs Čepmens, Ross Kempbels/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s