Mans vectēvs bija ķiršu koks /Andžela Naneti/

IMG_2018-07-23

“Kad man bija četri gadi, man bija četri vecvecāki: divi pilsētā un divi laukos.” Tā iesākas šis stāsts par pilsētas puiku Tonīno, kurš ārkārtīgi mīl savu vectētiņu Otaviāno un vecmāmiņu Teodolindu, kuru “dīvainums” ir viņa laimības zeme. Viņu dārzā aug ķirsis Felīče un zoss Alfonsīna, bet, kad puika par to uzraksta skolā, viņu izsmej un nosauc par cilvēku ar “pārāk attīstītu iztēli”.

Mūsu saikne ar vecvecākiem vienmēr ir īpaša. Jo tieši viņi ir tie cilvēki, kuriem ir laiks un neviltota interese apsēsties, ieklausīties un veltīt visu sev piešķirto laiku mazbērnam. Tā kādu dienu vectēvs iemāca Tonīno dzirdēt dabu. “Viņš aplika man roku ap pleciem un ar plaukstu aizklāja man acis. – Un tagad pasaki, ko tu redzi, – viņš čukstēja. Atbildēju, ka redzu tikai tumšumu, un viņš teica: – Klausies. (…) Ja tu uzmanīgi klausies un sakoncentrējies, vari daudz ko ieraudzīt tik skaidri, it kā acis tev būtu vaļā. Un tagad paklausies, kā elpo ķirsis. (…) Kad domāju par vectēvu Otaviāno, vienmēr atceros to dienu, kad viņš man iemācīja klausīties, kā elpo koki.”

Man ļoti patika pieeja – bērna stāstījums, interpretācija, izteiksmes veids. Cik burvīgā naivumā bērns izdzīvo un maldās pieaugušo runas veidu izpratnēs! Cik viegli ieraugāmas lietas, kas bērnam patīk (saprotamība) un kas šķiet netaisnīgas. Tonīno astoņās īsās nodaļās pārdzīvo vecāku strīdus un šķiršanos, iemācās ticēt brīnumam, saprast dabu, satuvināties ar vectēvu un vēlāk pārdzīvot viņa nāvi. Tik skaists vieglums raušams tajā, kā vectēvs pārdzīvo sievas nāvi un kā tas tiek pasniegts bērnam. Un pēcāk šis pats vieglums atainojas bērna skatījumā uz vectēva nāvi: “Es iztēlojos, kā vectēvs kļūst arvien smalkāks un vieglāks, un beigās aizlido prom. Kā tās Alfonsīnas spalvas, ko vējš dzenāja pa pagalmu: vectēvs bija kļuvis par spalvu, un es priecājos, ka viņš lido prom.”

Ļoti sirsnīga grāmata, kura visdrīzāk būtu paslīdējusi garām, ja ne Vecāku žūrija 2018 (ja nezini, kas tas ir, noteikti ieskaties lasamkoks.lv).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s